Automatisierte Charakterisierung mikrobieller Lebensgemeinschaften.

Saved in:
Kämpfer, Peter.
Berlin : Technische Universitaet Berlin, 1988.
V, 245 S.
deutsch
3798312265
9783798312265
Hygiene Berlin ; vol 0001.

ZB
Open Stacks Call Number: B 064046'01'-001 Barcode: 1089103220 Available