Industrielle Wassernutzung : Produktionswirtschaftliche Analyse der industriellen Wassernutzung.

Saved in:
Winje, D.
Witt, D.
Berlin : Schmidt, 1983.
99 S.
deutsch
3503023275
9783503023271
Wasserversorgungsbericht. B, Materialien ; vol 0005.
industry : water supply

ZB
Open Stacks Call Number: B 059611'01'-B05 Barcode: 1086004377 Available