Neravnovesnaya sverkhprovodimost'.

nonequilibrium superconductivity.

Saved in:
Ginzburg, V. L., (editor)
Moskva : Izdatel'stvo Nauka, 1986.
214 S., ANH.
sonstige
Akademiya nauk SSSR fizicheskij institut imeni P.N. Lebedeva : trudy ; T. 0174.

ZB
Open Stacks Call Number: S 000368-0174'01' Barcode: 1087001807 Available