Calibration of the fast 12-channel ECE spectrometer at JET.

Saved in:
Niestadt, R. M.
Tubbing, B. J. D. / Oyevaar, T.
Jutphaas : Associatie EURATOM - Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, 1986.
33 BL.
englisch
Rijnhuizen report ; 86-0163.
spectrometer : calibration

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: N87-14970 Barcode: 6133174166 Available