Izmerenie prostranstvenno zavisimoj kinetiki aktivnykh zon tipa VVEhR 1000 na reaktore LR-O : Otchet.

Saved in:
Rypar, V., (Mitarb.)
Rez : Ustav Jaderneho Vyzkumu, 1988.
9 S.
sonstige

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: UJV-8271-R,A Barcode: 6133201102 Available