Uglovye funktsii.

Saved in:
Shifrin, K. S.
Zel'manovich, I. L.
Leningrad : Gidrometeoizdat, 1966.
338 S.
sonstige
Tablitsy po svetorasseyaniyu ; vol 0001.

ZB
Reading Room Call Number: SCK 005-01 Barcode: 1067001714 Reference Collection