Physical and chemical properties of YBa2Cu3O7 thin films / Mohamed Ibrahim El-Samahi

Saved in:
El-Samahi, Mohamed Ibrahim ( Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 1991
105 Seiten
englisch
Berichte des Forschungszentrums Jülich ; 2560
Zugleich: Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JUEL-2560 Barcode: 6133208909 Available