Modelling and fabrication of high performance Schottky-barrier SOI-MOSFETs with low effective Schottky-barriers / Min Zhang

Saved in:
Zhang, Min, ( Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2006
95 Seiten
englisch
Berichte des Forschungszentrums Jülich ; 4235
Zugleich: Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2006
Abstract

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JUEL-4235 Barcode: 6133217718 Available