Höhere Mathematik für Ingenieure. [E-Book] / Klemens Burg ; Herbert Haf ; Friedrich Wille. 2. Lineare Algebra
Burg, Klemens.
Haf, Herbert. / Wille, Friedrich.
5., überarb. u. erw. Aufl.
Stuttgart : Teubner, 2007
9783835191037 (e-book)
9783835101111
Höhere Mathematik für Ingenieure ; 2.
Full Text
Description not available.