Leitfaden zur Finanzierung indirekter Maßnahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms : [Übersetzung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. des Originaltextes der Europäischen Kommission9 / [Hrsg.: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren]

Saved in:
Version 24/7/2007.
Bonn : HGF, 2007.
96 S.
deutsch
Table of Contents

PTJ
Institute Call Number: B 088859'01'-2007 Barcode: 1208100994 Available