Analytical chemistry of silicon / L. V. Myshlyaeva and V. V. Krasnoshchekov

Saved in:
Myshliaeva, Lidiia Vasilevna
Krasnoshchekov, Valentin Vasilevich
New York, NY : Wiley, 1974
VIII, 228 S.
"A Halsted Press book."
Translation of Analiticheskaia khimiia kremniia
englisch
9780470627853
0470627859
Analytical chemistry of elements
silicon : chemical analysis
Table of Contents

ZB
Reading Room Call Number: CTD 033 Barcode: 1077000821 Available