Feasibility study of the eta' -> pi+pi-pi0 decay using WASA-at-COSY apparatus [E-Book] / Marcin Zielinski
Zielinski, Marcin, ( Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2008
1 Online-Ressource (69 Seiten)
englisch
Berichte des Forschungszentrums Jülich ; 4277
Zugleich; Diplomarbeit, Universität Krakau, 2008
JuSER
Full Text
Description not available.