VSOP : computer code system for reactor physics and fuel cycle simulation [E-Book] / by E. Teuchert ; U. Hansen ; K. A. Haas
Teuchert, Eberhard, (Verfasser)
Haas, K. A., (Verfasser) / Hansen, U., (Verfasser)
Jülich : Kernforschungsanlage, Zentralbibliothek, 1980
1 Online-Ressource (III, 85 Seiten)
englisch
Berichte der Kernforschungsanlage Jülich ; 1649
htgr type reactor : reactor physics,computer simulation : fuel cycle,computer simulation
JuSER
Full Text
Description not available.