Haemostasis in Spine Surgery [E-Book] / edited by Marek Szpalski, Richard B. Weiskopf, Robert Gunzburg, Max Aebi.
Szpalski, Marek.
Aebi, Max. / Gunzburg, Robert. / Weiskopf, Richard B.
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005
online resource
9783540273943
Full Text
Description not available.