DC and RF characterization of NiSi Schottky barrier MOSFETs with dopant segregation [E-Book] / Christoph Johannes Urban
Urban, Christoph Johannes, ( Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2010
1 Online-Ressource (IV, 151 Seiten)
englisch
9783893366446
Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Information / information ; 12
Zugleich: Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2009
Full Text
JuSER
Description not available.