Nukleinovye kisloty i belki v organizme pri luchevom porazhenii.

Saved in:
Fedorova, T. A.
Tereshchenko, O. Ya. / Mazurik, V. K.
Moskva : Meditsina, 1972.
406 S.
sonstige
radiation injury : protein metabolism : dna metabolism

ZB
Open Stacks Call Number: B 036147'01' Barcode: 1073000932 Available