Kristallicheskie struktury dvojnykh soedinenij : Soedineniya ehlementov s Be, B, C, N, Mg, Al, Si, P_:_spravochnik.

Saved in:
Matyushenko, N. N.
Moskva : Izdatel'stvo Metallurgiya, 1969.
301 S.
sonstige
crystal structure : intermetallic compound
intermetallic compound : crystal structure,data tabulation

ZB
Open Stacks Call Number: B 028378'01' Barcode: 1069006411 Available