Istoriya biblioteki Akademii Nauk SSSR : 1714-1964.

Saved in:
Filippov, Mikhail Semenovich, (editor)
Luppov, S. P., (Mitarb.)
Moskva : Izdatel'stvo Nauka, 1964.
599 S., Taf.
sonstige
research library soviet union

ZB
Open Stacks Call Number: B 014951'01' Barcode: 1065000818 Available