Prikladnaya gazovaya dinamika.

Saved in:
Abramovich, G. N.
3. izd., pererab. i dop.
Moskva : Izdatel'stvo Nauka, 1969.
824 S.
sonstige

ZB
Open Stacks Call Number: B 029273'03' Barcode: 1070000551 Available