Fizika plazmy i problemy upravlyaemogo termoyadernogo sinteza vol 0004 : Resp. mezhved. sbornik.

Saved in:
Tolok, V. T., (editor)
Kiev : Izdatel'stvo Naukova Dumka, 1973.
242 S.
sonstige
Fizika plazmy i problemy upravlyaemogo termoyadernogo sinteza ; vol 0004.
plasma jet : magnetic field
plasma injection : neutral particle
plasma physics : computer application

ZB
Open Stacks Call Number: S 001681-0004'01' Barcode: 1073003967 Available