Polnye al'fa shiriny nejtronnykh rezonansov sm-147 i sm-149.

Saved in:
Balabanov, N. P.
Gledenov, Yu. M. / Pak Khon Cher.
1975.
20 S.
sonstige
neutron resonance : sm-147 : sm-149

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JINR-P03-09099 Barcode: 6133128807 Available