Fortschritte der Zoologie neue Folge
ZB; Vol. 1. 1935 - Vol. 4. 1938
00717991
Stuttgart : Fischer
Location: Magazin, Erdgeschoss rechts
ZB; Vol. 1. 1935 - Vol. 4. 1938
ZB; Vol. 6. 1940 - Vol. 20. 1968/70
ISB-1; Vol. 20. 1970 Nr. 3
ISB-1; Vol. 21. 1972 - Vol. 24. 1977
ISB-1; Vol. 28. 1978 - Vol. 31. 1985
ISB-1; Vol. 33. 1986
ISB-1; Vol. 37. 1989
Available as an e-journal?
Description not available.