Journal für die reine und angewandte Mathematik
ZB; 1.1826 - 188. 1950
00754102
Berlin : DeGruyter
M - Mathematics ( journals )
Location: Magazin, Erdgeschoss rechts
ZB; 1.1826 - 188. 1950
ZB; 189. 1951/52 - 329. 1981
Available as an e-journal?
Description not available.