Izmenenie ehnergeticheskogo spektra fononov pri Pajerlsovskom strukturnom perekhode.

Saved in:
Rangelov, J. M.
1977.
16 S.
sonstige

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JINR-P17-10558 Barcode: 6133138526 Available