Difraktsiya medlennykh ehlektronov periodicheskoj strukturoj v modeli reshetochnogo gaza. 6. Dvumernye fazovye perekhody.

Saved in:
Mozol'kov, A. E.
Fedyanin, V. K.
1977.
21 S.
sonstige
leed : system(h/w) : system(h oxide/ni)

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JINR-P17-10794 Barcode: 6133139680 Available