HIS Kurzinformation
ZB; 1988 Nr. 3-4
09318143
Hannover : Hochschul-Informations-System Gesellschaft
A - General ( journals )
Location: Magazin, Erdgeschoss rechts
ZB; 1988 Nr. 3-4
ZB; 1989 - 2003
ZB; 2000 B2
ZB; 2001 B4
ZB; 2003 B2-B3
ZB; 2003 B6
ZB; 2004 A1-A7
ZB; 2004 B1-B3
ZB; 2005 A1-A16
ZB; 2005 B1-B4
ZB; 2005 B7
ZB; 2006 A1-A6
TB; 2001 B1
TB; 2001 B5
Available as an e-journal?
Description not available.