Univerzitet u Novom Sadu prirodno matematichki fakultet zbornik radova serija za matematiku vol 0011.

Saved in:
Hadzic, O., (editor)
Novi-Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 1981.
326 S.
sonstige
Univerzitet u Novom Sadu Prirodno Matematichki Fakultet zbornik radova serija za matematiku ; vol 0011.

ZB
Open Stacks Call Number: S 005211-0011'01' Barcode: 1083000038 Available