Sikkerhet pa sokkelen. 0002 : Prosjektoversikt. final ed.

Saved in:
Oslo : Norges Teknisk-Naturvetenskapelige Forskningsrad, 1983.
291 S.
sonstige
Sikkerhet pa sokkelen ; 0002.
offshore technology : safety

ZB
Open Stacks Call Number: B 057382'01'-002 Barcode: 1084004051 Available