121
Linux Magazin Technical Review
IBG-3; 2006 Ausg. 1
JSC; 2007 Ausg. 2-5
JSC; 2008 Ausg. 6
JSC; 2008 Ausg. 8-10
Add to Favourites
122
Linux User
ZB; 2006 Nr. 1-5
ZB; 2006 Nr. 7-12
ZB; 2007 Nr. 1
ZB; 2007 Nr. 3-7
ZB; 2007 Nr. 10-12
ZB; 2008
ZB; 2009 Nr. 1
JSC; 2005 Nr. 9-12
JSC; 2006 - 2007
JSC; 2008 -
Add to Favourites
Available as an e-journal?
123
MacWelt
TB; 1993 Nr. 9 - 2000
TB; 2001 Nr. 1-12
TB; 2002 Nr. 1-8
Add to Favourites
Available as an e-journal?
124
Macworld
ZB; laufender und vorhergehender Jahrgang werden aufbewahrt
Add to Favourites
Available as an e-journal?
125
Add to Favourites
Available as an e-journal?
126
Mikroelektronik
ZB; 6. 1992 Nr. 2-6
ZB; 7. 1993
Add to Favourites
Available as an e-journal?
127
Add to Favourites
Available as an e-journal?
128
Mini micro Magazin
PGI-JCNS-TA; 3. 1987 - 8. 1992
PGI-JCNS-TA; 9. 1993 Nr. 3-12
PGI-JCNS-TA; 10. 1994 Nr. 3-7
Add to Favourites
Available as an e-journal?
129
Nachrichten für Dokumentation Beihefte
ZB; 8. 1961
ZB; 9. 1963
ZB; 12. 1964
ZB; 15. 1966
Add to Favourites
Available as an e-journal?
130
Nachrichten für Dokumentation : NfD
ZB; Vol. 1. 1950 - Vol. 47. 1996
ZB; Vol. 48. 1997 Nr. 4
Add to Favourites
Available as an e-journal?