11
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
12
Aktuelle Neurologie
ZB; Vol. 26. 1999 Nr. 6-8
ZB; Vol. 27. 2000 - Vol. 34. 2007
ZB; Vol. 35. 2008 Nr. 1-9
ZB; Vol. 36. 2009 Nr. 7
ZB; Vol. 36. 2009 Nr. 9-10
ZB; Vol. 38. 2010 Nr. 2
ZB; Vol. 38. 2010 Nr.5
ZB; Vol. 38. 2010 Nr. 9
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
13
Alternativen zu Tierexperimenten : ALTEX
ZB; Vol. 11. 1994 - Vol. 12. 1995
ZB; Vol. 17. 2000
ZB; Vol. 18. 2001 Nr. 1
ZB; Vol. 18. 2001 Nr. 3-4
ZB; Vol. 19. 2002 - Vol. 24. 2007
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
14
ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation
ZB; Vol. 25. 2008 - Vol. 26. 2009
ZB; Vol. 27. 2010 Nr. 2 - 4
ZB; Vol. 29. 2012 - Vol. 31. 2014
ZB; Vol. 32. 2015 Nr. 1
ZB; Vol. 32. 2015 Nr. 3-4
ZB; Vol. 33. 2016 - Vol. 36. 2019
PTJ-LGF; Vol. 37. 2020 -
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
15
American heart journal
ZB; 57. 1959 - 90. 1975
ZB; 95. 1978 - 108. 1984
ZB; 109. 1985 Nr. 3-6
ZB; 110. 1988 - 116. 1989
ZB; 117. 1989 Nr. 5
ZB; 118. 1989 - 136. 1998
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
16
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
17
American Industrial Hygiene Association journal
ZB; 22. 1961 - 26. 1965
ZB; 30. 1969 - 32. 1971
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
18
American journal of cancer
ZB; Vol. 15. 1931 - Vol. 40. 1940
Journal
Add to Favourites
19
American journal of cardiology
ZB; 47. 1981 - 55. 1984
ZB; 56. 1985 S. 213-1038
ZB; 57. 1986 - 62. 1988
ZB; 63. 1989 Nr. 1-11
ZB; 63. 1989 Nr. 14-21
ZB; 64. 1989 - 82. 1998
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?
20
American journal of medicine
ZB; 1. 1946 - 35. 1963
ZB; 36. 1964 Nr. 4-6
ZB; 37. 1964 - 45. 1968
ZB; 46. 1969 Nr. 2-6
ZB; 47. 1969
ZB; 49. 1970 - 79. 1985
Journal
Add to Favourites
Available as an e-journal?