1
2
Soft matter, 6 (2010) S. 5864 - 5867
...Zamponi, Michaela...
3
4
5
6
Macromolecules, 43 (2010) 1, S. 518 - 524
...Zamponi, Michaela...
7
Ehlers, G.
2010
Journal of physics / Conference Series, 251 (2010) S. 012003
...Zamponi, Michaela...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
8
9
10
11
Ehlers, G.
2009
Physical review letters, 102 (2009) S. 016405
...Zamponi, Michaela...
Get full text  OpenAccess 
12
13
14
15
16
Neutron news, 19 (2008) S. 22 - 24
...Zamponi, Michaela...
17
18
The @journal of physical chemistry / B, 112 (2008) S. 16220 - 16229
...Zamponi, Michaela...
19
20