1
2
3
Soft matter, 6 (2010) S. 5864 - 5867
...Zamponi, Michaela...
4
5
Macromolecules, 43 (2010) 1, S. 518 - 524
...Zamponi, Michaela...
6
Ehlers, G.
2010
Journal of physics / Conference Series, 251 (2010) S. 012003
...Zamponi, Michaela...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
7
8
9
Ehlers, G.
2009
Physical review letters, 102 (2009) S. 016405
...Zamponi, Michaela...
Get full text  OpenAccess 
10
11
12
13
14
15
16
The @journal of physical chemistry / B, 112 (2008) S. 16220 - 16229
...Zamponi, Michaela...
17
Neutron news, 19 (2008) S. 22 - 24
...Zamponi, Michaela...
18
Ehlers, G.
2008
Journal of physics / Condensed matter, 20 (2008) S. 235206
...Zamponi, Michaela...
19
20