141
142
143
Nuclear instruments & methods in physics research / A, 617 (2010) 1-3, S. 148 - 150
...Ritman, James...
144
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
145
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
146
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
147
148
149
The @European physical journal / A, 46 (2010) 3, S. 435 - 436
...Georgi, J....
OpenAccess  OpenAccess 
150
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 98
...Ritman, James...
151
152
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 157
...Ritman, James...
153
154
Jha, V.
2010
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 152
...Ritman, James...
155
156
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 143
...Ritman, James...
157
158
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 92
...Ritman, James...
159
160
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 97
...Ritman, James...