1
Physical review / B, 107 (2023) 18, S. L180402
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess 
2
APL materials, 11 (2023) 7, S. 071106
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
Get full text  OpenAccess 
3
Frontiers in physics, 11 (2023) S. 1201018
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess 
4
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
5
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
6
7
Frontiers in physics, 11 (2023) S. 1171079
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess 
8
Physical review / B, 107 (2023) 10, S. 104404
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess 
9
10
Materials Research Letters, 11 (2023) 1, S. 84 - 89
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess  OpenAccess 
11
12
Physical review research, 5 (2023) 2, S. L022007
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
Get full text  OpenAccess 
13
14
15
16
17
18
19
Nature Communications, 14 (2023) 1, S. 3498
...JARA - HPC; JARA-HPC JARA - HPC...
OpenAccess 
20