1
2
3
4
5
Journal of peptide science, 17 (2011) S. 154 - 162
...JCNS; JCNS JCNS...
6
Journal of colloid and interface science, 354 (2011) S. 718 - 724
...JCNS; JCNS JCNS...
7
8
9
10
Mittal, R.
2011
Physical Review B Physical review / B, 83 83 (2011 2011) 5 5, S. 054503 054503
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
11
12
13
...JCNS; JCNS JCNS...
14
15
16
17
18
19
20