1
2
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
3
4
5
6
7
8
Physica status solidi / A, 220 (2023) 12, S. pssa.202200671
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
OpenAccess 
9
IEEE journal of photovoltaics, 13 (2023) 3, S. 1 - 6
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
10
Science, 380 (2023) 6640, S. 39 - 42
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
11
12
13
14
Angewandte Chemie / International edition, 62 (2023) 32, S. e202218850
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
OpenAccess 
15
16
PRX energy, 2 (2023) 1, S. 013004
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
OpenAccess 
17
Communications Physics, 6 (2023) 1, S. 55
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
OpenAccess 
18
19
Solar energy, 249 (2023) S. 233 - 241
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...
OpenAccess 
20
Energy & environmental science, 16 (2023) 3, S. 1223 - 1233
...Photovoltaik; IEK-5 Photovoltaik...