1
Molecular evolution.
Book
Other Personal Name(s): ...Ratner, Vadim Aleksandrovich...
2
Printsipy organizatsii i mekhanizmy molekulyarno geneticheskikh protsessov.
Book
Other Personal Name(s): ...Ratner, Vadim Aleksandrovich....