Issledovaniya po gidrofizike.

Saved in:
Basov, N. G., (editor)
Moskva : Izdatel'stvo Nauka, 1984.
186 S., TAF., ANH.
sonstige
Akademiya nauk SSSR fizicheskij institut imeni P.N. Lebedeva : trudy ; T. 0156.

ZB
Open Stacks Call Number: S 000368-0156'01' Barcode: 1085003212 Available