Univerzitet u Novom Sadu prirodno matematichki Fakultet zbornik radova serija za matematiku vol 0014,01.

Saved in:
Hadzic, O., (editor)
Novi-Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 1984.
199 S.
englisch
Univerzitet u Novom Sadu Prirodno Matematichki Fakultet zbornik radova serija za matematiku ; vol 0014,01.

ZB
Open Stacks Call Number: S 005211-0014,01'01' Barcode: 1085002568 Available