Univerzitet u Novom Sadu prirodno matematichki fakultet zbornik radova serija za matematiku vol 0013.

Saved in:
Hadzic, O., (editor)
Novi-Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 1983.
429 S.
englisch
Univerzitet u Novom Sadu Prirodno Matematichki Fakultet zbornik radova serija za matematiku ; vol 0013.

ZB
Open Stacks Call Number: S 005211-0013'01' Barcode: 1085002570 Available