Nelinejnaya optika polyprovodnikovykh lazerov.

Saved in:
Popov, Yu. M., (editor)
Moskva : Izdatel'stvo Nauka, 1986.
204 S., ANH.
sonstige
Akademiya nauk SSSR fizicheskij institut imeni P.N. Lebedeva : trudy ; T. 0166.
nonlinear optics : semiconductor laser

ZB
Open Stacks Call Number: S 000368-0166'01' Barcode: 1087001747 Available