Lexikon der Hüttentechnik. 5. A - Z.

Saved in:
Lueger, O., (Begr.)
Grothe, Hans, (editor)
4., vollst. neu bearb. u. erw. Aufl.
Stuttgart : Deutsche Verl.Anst., 1963.
XII, 824 S.
deutsch
Lexikon der Technik ; 5.

ZB
Reading Room Call Number: TAA 001-05 Barcode: 1063010625 Reference Collection