Rechnerische Darstellung des HTR-Modul-Reaktors / E. Teuchert ; H. J. Rütten ; K. A. Haas

Saved in:
Teuchert, Eberhard, ( Verfasser)
Rütten, Hans-Jochem, ( Verfasser) / Haas, K. A., ( Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 1992
VI, 49 Seiten
deutsch
Berichte des Forschungszentrums Jülich ; 2618

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: JUEL-2618 Barcode: 6133209600 Available   
IEK-6-RSF
Institute Call Number: JUEL-2618 Barcode: 6133217912 Available