Tablitsy radial'nykh integralov teorii atomnykh spektrov.

Saved in:
Vanagas, V. V.
Glembotskij, I. I. / Ushpalis, K. K.
Moskva : Akademiya Nauk SSSR, 1960.
XIII, 380 S.