Children's health and RF EMF exposure [E-Book] / Peter Wiedemann , Holger Schütz , Franziska Börner , Gabriele Berg-Beckhoff , Rodney Croft , Alexander Lerchl , Luc Martens , Georg Neubauer , Sabine Regel and Michael Repacholi
Wiedemann, Peter M., (Verfasser)
Schütz, Holger, (Verfasser) / Börner, Franziska, (Verfasser) / Berg-Beckhoff, Gabriele, (Verfasser) / Croft, Rodney, (Verfasser) / Lerchl, Alexander, (Verfasser) / Martens, Luc, (Verfasser) / Neubauer, Georg, (Verfasser) / Regel, Sabine, (Verfasser) / Repacholi, Michael, (Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2009
1 Online-Ressource (49 Seiten)
englisch
9783893365944
Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Gesundheit / health ; 16
Full Text
JuSER
Description not available.