Izvestiya Akademii Nauk SSSR metallurgiya i gornoe delo
ZB; 1963
05685281
Moskva : Akademiya Nauk SSSR
A - General ( journals )
Izvestiya Akademii Nauk SSSR otdelenie tekhnicheskikh nauk seriya metallurgiya i toplivo
Location: Magazin, Erdgeschoss rechts
ZB; 1963
Available as an e-journal?
Description not available.