1
2
Acoustical physics  

ZB; Vol. 47. 2001 - Vol. 50. 2004
3
Acta crystallographica  

ZB; 1. 1948 - 11. 1958
ZB; 12. 1959 Nr. 7-12
ZB; 13. 1960 - 23. 1967
4
5
6
7
Acta crystallographica supplement  

ZB; 16. 1963
ZB; 21. 1966
8
Acta physica Austriaca  

ZB; 1. 1947 - 57. 1985
9
Acta physica Austriaca supplementum  

ZB; 1. 1964 - 27. 1985
IKP; 27. 1985
10
Acta physica Polonica. A  

ZB; Vol. 37. 1970 - Vol. 78. 1990
11
Acta physica Polonica. B  

ZB; Vol. 1. 1970 - Vol. 21. 1990
ZB; Vol. 27. 1996 Nr. 11
12
Acta physica Polonica  

ZB; Vol. 1. 1932 - Vol. 5. 1936
ZB; Vol. 7. 1939
ZB; Vol. 9. 1947/48 - Vol. 14. 1955
ZB; Vol. 15. 1956 Nr. 1-6
ZB; Vol. 16. 1957 - Vol. 36. 1969
13
Advances in physical sciences  

ZB; Vol. 61. 1957 - Vol. 63. 1957
ZB; Vol. 65. 1958
14
Advances in physics  

ZB; Vol. 1. 1952 - Vol. 53. 2004
15
American journal of physics /  

ZB; Vol. 8. 1940 - Vol. 87. 2019
ZB; Vol. 88. 2020 Nr. 1-9
16
American physics teacher /  

ZB; Vol. 6. 1938 - Vol. 7. 1939
17
Annalen der Physik. Folge 5  

ZB; Vol. 1. 1929 - Vol. 43. 1943/44
18
Annalen der Physik. Folge 6  

ZB; Vol. 3. 1948 - Vol. 20. 1957
19
Annalen der Physik. Folge 7  

ZB; Vol. 1. 1958 - Vol. 48. 1991
20
Annalen der Physik. Folge 8  

ZB; Vol. 1. 1992 - Vol. 13. 2004