641
642
643
644
645
646
647
648
ACM transactions on computer systems /  

JSC; Vol. 1. 1983 - Vol. 26. 2008
649
650
651
652
ACM transactions on graphics  

ZB; Vol. 1. 1982 - Vol. 9. 1990
JSC; Vol. 10. 1991 - Vol. 23. 2004
JSC; Vol. 24. 2005 Nr. 4
JSC; Vol. 25. 2006 Nr. 4
JSC; Vol. 26. 2007 - Vol. 27. 2008
653
654
655
656
ACM transactions on internet technology  

ZB; Vol. 2. 2002 Nr. 2-4
ZB; Vol. 3. 2003 - Vol. 6. 2006
657
ACM transactions on mathematical software /  

ZB; Vol. 1. 1975 - Vol. 16. 1990
JSC; Vol. 17. 1991 - Vol. 34. 2008
658
659
660