81
...JCNS; JCNS JCNS...
82
Synchrotron radiation news, 23 (2010) S. 16 - 17
...JCNS; JCNS JCNS...
83
84
Josten, E.
2010
Journal of physics / Conference Series, 211 (2010) S. 012023
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
85
Journal of physics / Conference Series, 211 (2010) S. 012021
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
86
Pfuhl, E.
2010
Journal of physics / Conference Series, 211 (2010) S. 012019
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
87
88
89
90
91
Zeitschrift für Physikalische Chemie, 224 (2010) 1-2,
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
92
93
94
Trapp, M.
2010
Spectroscopy, 24 (2010) S. 461 - 466
...JCNS; JCNS JCNS...
95
96
97
98
99
100