1
Heggen, M.
2011
...Kondensierte Materie...
2
Heggen, M.
2011
Acta materialia, 59 (2011) S. 4458 - 4466
...Kondensierte Materie...
3
Wencka, M.
2011
Philosophical magazine / A, 91 (2011)
...Kondensierte Materie...
4
Powder metallurgy and metal ceramics, 50 (2011) S. 83 - 97
...Kondensierte Materie...
5
...Kondensierte Materie...
6
7
8
9
10
Kang, K.
2010
...Kondensierte Materie...
11
12
13
Physik in unserer Zeit, 41 (2010) S. 266 - 267
...Kondensierte Materie...
14
Chemical physics letters, 499 (2010) S. 247-249
...Kondensierte Materie...
15
16
17
...Kondensierte Materie...
18
19
20